Bünyemizde fiberglass malzeme kullanılarak ürettiğimiz çeşitli araç parçaları bulunmaktadır. Yurtdışından ithal edilen plastik ürünlerin aksine biz yerli üretim yapmaktayız.